BƠM NHIÊU LIỆU KY-209

Giá: 560.000
Sale: 476.000

Bơm nhiên liệu máy công trình
Mã sản phẩm: KY-209 (12V – 24V)
Thương hiệu: KY – HT (#highquality)